Nefes Hakkı

| Leave a Comment

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”Baki. Vatanperver,ülkesinin bir tek çakıl taşına bile değer verendir. Peş peşe … Aralıksız,hiç soluk vermeden… Sanki otomatiğe bağlanmış mübarekler (!)Her ay her ay … Bahsettiğim, yaşamımızın artık olmasa olmazı olan ardı arkası kesilmeyen faturalar… Biraz insaf yahu!..Bari şu pandemi sürecinde yapmayın […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Hüsn-i Mutlak

| Leave a Comment

Referansı Allah olan bir aklın yanılabilirliği en alt seyiyededir. O akılla hedefe yürümek en sağlıklı seçimdir. Salt yüzeysel bir güzelliğin ilgi çekiciliği mutlak bir zaman diliminde kaybolması asla engelenemez. Peki bu özellik boşuna mıdır? Değil elbette… Muvakkat ta olsa; asıl güzelliğin kaynağına ulaştırılacak bir iz, bir işarettir. Susamış birine bir bardak su veren kişi; suyun […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Yanlış yanlışı; doğru doğruyu doğurur

| Leave a Comment

Tefekkür, pasif bir farkındalık eylemidir.Bu yolla edinilen çevresel bir algı ;söz konusu eylemin aktif bir kimlikte yeniden var oluşuna sebep teşkil eder… Durum böyle olunca kişisel amellerin kontrol altında tutulup,disiplinize edilmesi bir yükümlülük haline gelir… Söz konusu tefekkürün İlahi ışıkları eşliğinde yürümek ;mütefekkirin varmak istediği menzili daha rahat bulmasına imkân sağlar… Yani bunda klavuzluğu asla […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Tevekkül

| Leave a Comment

Yaşama Arzunuzu öyle bir şahlandırın ki; onun rüzgârından bu koronavirüsün tozu bile kalmasın. Ve aklınıza balığın içinde Hz Yunus peygamberin o meşhur“…Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn (zâlimîne).” Anlamı: “Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” duasını okuyun ve kendinizi tevekkül ‘ün […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Çekilenler yapılanların Kefaretidir

/ | Leave a Comment

Binbir güçlükle toplanıp,devşirilen semaratın dünyada kalıp;darülbekaya olacak zorunlu yolculukta,sadece bize eşlik edecek olan sevap ve günah kazanımlarıdır. Allah namına bir harcanma söz konusu ise;o semarat yarın mahkeme-i Ķübrada lehte veya aleyhte verilecek karara müessir bir delil hükmüne geçebilir… Yoksa ne mal ne mülk; nede edinilen tahsilat kurtuluş için bir dayanak değildir. Kulun geçici tasarrufuna bırakılan […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Ah Şanlıurfam ah!

| Leave a Comment

Hiç; ama hiç olmadı… Bu Korona virüsüne karşı böyle duyarsızlık göstermen’le  ikmale kaldığını söylersem bana kızma sakın!.. Sen ki en kötü zamanlarda direncinden bir şey kaybetmeyen,her zorlukla mücadelede örnek şehir’din …  Cesaretinle,yiğitliğinle türkülere,destanlara konu olmuş iken,bir virüs karşısında böyle acziyet göstermen yakışık alıyor  mu? Daha dün ;sen değil mıydın Fransız müfrezesini darmadağın edip, komutanları olan […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Özel güvenlikçi olmanın dayanılmaz ağırlığı

/ | Leave a Comment

İşsizliğin yoğun olduğu ülkemizde, çoğu kimselerin can simidi gibi sarıldıkları bir sektördür Özel Güvenlik… Üniversitelinin, Liselinin, İlköğretimlinin,hatta geçinmekte zorlanan emeklinin bile baş vuruda bulunup, çalıştığı  bir iş kapısı haline geldiği söylenebilir. Bin bir zorlukla epey süreçten sonra alabildikleri  kimlikleriyle bu sektörün kapısını aşındıran insanımızın asgari ücret karşılığında hiç bir güvencesi olmadan adeta pamuk ipliğine bağlı […]

Read more »
Mustafa Kaplan

İslam yardımlaşmayı emr eder

/ | Leave a Comment

Bir ülkede; hele hele yaşayanların çoğu Müslümansa, yoksulluk her tarafta varlığını sürdürüyor, insanlar hala çöp bidonların ‘da yiyecek arayışlarına müdavim olmaya mecbur bırakılıyorsa, o ülkede aristokratların dönüp kendilerine bir bakmaları gerekmez mi? Oysaki İslam dini; yoksula yardım edin, açları doyurun, yetimleri sevindirin der. Emeviler zamanında, Halife Ömer bin Abdülaziz; Kur’an’da yardımlarla ilgili tüm ayet ve […]

Read more »
Mustafa Kaplan

EGO

/ | Leave a Comment

Ego; Nesnel yansımalar’ın; öznel depoda istif edilmesiyle birlikte tedricen gelişen bir bilinç sonucunda, bu birikimlerin tümüne sahip olabilme güdüsüdür. Bir çocuğu; bebeklikten olgun yaş sürecine kadar, içinde Elma ağacı bulunan bir ormanda sıkı gözetim altında tutarsanız, önceden İlahi bir programla dizayn edilmiş beyni, hangi koşullarda olursa olsun o yönde ameller sergileyebileceği  uzak bir ihtimal değildir. […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Allah her şeyi en iyi bilendir

/ | Leave a Comment

Bilgili’yim diyorsun, öyle mi? Çoğu şeyi de çözebilmişliğim vardır idiasındasın yani.. Yada öyle mi sanıyorsun; bilmem tabiki de,bu duruma binaen yorum yapacağım tek şey,o da kendini bilgili görüp, bu minval’da yapacağın yolculuğun natamam kalacağının kaçınılmazlığıdır. Çünkü bu davranış şeklin,tahsil ettiğin bilgi birikimin, seni kibir gibi bir gaflet’in karanlığına götürdüğünü bilemiyor sun. Bilgiye açılan kapının anahtarı,bilgisiz […]

Read more »