Mustafa Kaplan

Çekilenler yapılanların Kefaretidir

/ | Leave a Comment

Binbir güçlükle toplanıp,devşirilen semaratın dünyada kalıp;darülbekaya olacak zorunlu yolculukta,sadece bize eşlik edecek olan sevap ve günah kazanımlarıdır. Allah namına bir harcanma söz konusu ise;o semarat yarın mahkeme-i Ķübrada lehte veya aleyhte verilecek karara müessir bir delil hükmüne geçebilir… Yoksa ne mal ne mülk; nede edinilen tahsilat kurtuluş için bir dayanak değildir. Kulun geçici tasarrufuna bırakılan […]

Read more »