Mustafa Kaplan

EGO

/ | Leave a Comment

Ego; Nesnel yansımalar’ın; öznel depoda istif edilmesiyle birlikte tedricen gelişen bir bilinç sonucunda, bu birikimlerin tümüne sahip olabilme güdüsüdür. Bir çocuğu; bebeklikten olgun yaş sürecine kadar, içinde Elma ağacı bulunan bir ormanda sıkı gözetim altında tutarsanız, önceden İlahi bir programla dizayn edilmiş beyni, hangi koşullarda olursa olsun o yönde ameller sergileyebileceği  uzak bir ihtimal değildir. […]

Read more »