Çocuklarımız, Bize Allah’ın birer emanetidir

| Leave a Comment

Çocukların gelecekte iyi birer insan olabilmeleri için, iyi bir ailevi eğitim şart ve zorunludur. Evvela çocuklara; insan, hayvan, doğa sevgisi aşılayıp,onlara kibir,yalan,riyakârlık gibi benzer kavramların menfi yönlerini anlatarak,iyilik gibi bir kavramı o tertemiz beyinlerine empoze etmeliyiz.Konumları her ne olursa olsun, hiç kimseye hor bakılamayacağı,onların da kendileri gibi duyguları düşünceleri,zaafları olan birer insan oldukları öğretilmelidir. Çocuklara […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Kâinat üzerinde ki sonsuz yetki Allah’ındır

| Leave a Comment

Kulun müdahalesine asla izin verilmeyen bu İlahi proje olan kainatın dengesini bozmanın karşılığı beşeri dengenin bozulmasdır. Yüce Allah; herşeyi belli bir mizan ve düzen içinde künfeyekün tezgahında işleterek,varlık platformuna dahil etmiştir zaten. Ancak onun izni dahilinde bir değişiklik söz konusu edilebilir. Yoksa bu İlahi yapıyı bozmak, veya öyle bir çaba içine girmek kimsenin haddine değildir. […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Bir hikmet var her işte

| Leave a Comment

Saçtığı ışıkları, bir ayırım gözetmeksizin tüm mahlûkata eşitlik ilkeleri doğrultusunda yansıtmakla muvazzaf bir Güneşin; yine sonsuz nur sahibi bir Şems-ı ezelli’nin bir memuru, bir hizmetkârı olduğunu bilmek, ehl-ı iz’an’na muğlak olmasa gerek. O Güneşe sırt çeviren karanlıkla yüzleşir. Nur-î tecellisi Güneşte müşahhas bir zat-ı Akdes’in, bir Hallak-î alemin, bir Fatır-i mahlukatın emrine muhalif bir fiilin […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Hüsn-i Mutlak

| Leave a Comment

Referansı Allah olan bir aklın yanılabilirliği en alt seyiyededir. O akılla hedefe yürümek en sağlıklı seçimdir. Salt yüzeysel bir güzelliğin ilgi çekiciliği mutlak bir zaman diliminde kaybolması asla engelenemez. Peki bu özellik boşuna mıdır? Değil elbette… Muvakkat ta olsa; asıl güzelliğin kaynağına ulaştırılacak bir iz, bir işarettir. Susamış birine bir bardak su veren kişi; suyun […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Aslıdır aranması gereken

| Leave a Comment

Referansı Allah olan bir aklın yanılabilirliği en alt seyiyededir.O akılla hedefe yürümek en sağlıklı seçimdir. ASLIDIR ARANMASI GEREKEN Salt yüzeysel bir güzelliğin ilgi çekiciliği mutlak bir zaman diliminde kaybolması asla engelenemz. Peki bu özellik boşuna mıdır?Değil elbette…Muvakkat ta olsa ;asıl güzelliğin kaynağına ulaştırılacak bir iz,bir işarettır. Susamış birine bir bardak su veren kişi;suyun kaynağını da […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Mucizeler

| Leave a Comment

Mucize mi görmek istiyorsunuz? Tabi ki neden olmasın… Şöyle tefekkür gözlüğünüzü takıp, şuur penceresinden bakmanız yeter de artar bile… Mesela şu çiçekten diğerine konan bir arıyı takip etmekten başlayalım isterseniz…Nasılda işinin ehli gibi çalışıyor değil mi?… Acaba hangi kimya fakültesinde okudu sizce…Bir ücret almadan bal gibi bir şifa kaynağını işleyerek bize sunmasının nasıl bir izahı […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Allah rahman ve rahimdir

| Leave a Comment

Hiç bir canlı yoktur ki mükemmel yaratılmış olmasın. Bir Sivrisineğin bile; Yüce Allah’ın eşsiz yaratılış tarzına konu olması, onun yarattıklarına karşı muhabbetkâr olmasının en bariz argümanıdır. Her canlı onun künfeyekun tezgahında ayrı bir özenle ve latifane bir işleyişten sonra varlık boyutuna dahil olur. Bu canlılar içinde insan için, Eşref-î mahluk sıfatıyla bir taltifin her daim […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Hak Yazar Hak Bozar

| Leave a Comment

Genelde her şeyin sahibi ve mutlak  yöneticisi olan yüce Allah’ın bu alemşümul kudretinden hepimizin hem fikir olduğu kati suretle bilinen bir gerçektir. En küçük bir ayrıntının dahi basiretinden kaçabilmiş olabileceğinin mümkün olamayacağını sonsuz bir iman çerçevesinde düşünüp, bu yönde bir tefekkür arz etmenin her mümin için olması icap eder. Kainat;içindeki canlı veya cansız, zerrden; küreye […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Şiddet yaratılış ilkelerine aykırıdır

| Leave a Comment

ŞİDDET YARATILIŞ İLKELERİNE AYKIRIDIR YAŞAM HER CANLININ HAKKIDIR Bu güne kadar onca şeyler yazılıp, çizilmesine ragmen, hala kadın şiddetiyle ilgili bir arpa boyu yol gitmiş değiliz. Gün geçmiyor ki bir şiddet haberiyle sarsılmayalım… Sadece kadınlara mı; buna diğer canlılar da eklenirse, durumun vahameti kendini apaçık ortaya koyuyor… Neler oluyor Allah aşkına, nedir bu gücü yeten […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Fikirlere pranga vurulmaz

| Leave a Comment

Çeşitliği yararlı olup,bir sosyal yapı tesisinde epey katkı sağlayabilecek farklı fikirlerin olması boşuna değildir. Yüce Yaratan’ın böyle taktir buyurması insanların arasını açmak için değil; beşeri münasebetlerin sağlıklı gidişatı içindir. Tüm insanların aynı fikirde olmaları, aynı yönde davranış sergilemeleri söz konusu olsaydı, yaşamın süregenliğinden bahs edebilir miydik? Tezin ve Antitezin mücadelesi sentezin doğuşunu nasıl zorunlu kılıyor’sa; […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Kâinatı okumak

/ | Leave a Comment

Ateiste göre tesadüf; mümine göre tevafuk eseri olan bu kâinat denilen Kitab-ı Kebir ve  içindeki her şey,birer mucize oldukları ancak hakikat dürbünü ile bakılsa anlaşılır… Bir beden üzerinde bulunan tüm azalar,bir tesadüf sonucu var olsaydı,şu anki normal görünümün tam karşıtı bir vizyon tezahür edecekti. Bu söz konusu durumun muhatabı insan olduğunu tasavvur ederseniz,bedenle ilgili herhangi […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Allah her şeyi en iyi bilendir

/ | Leave a Comment

Bilgili’yim diyorsun, öyle mi? Çoğu şeyi de çözebilmişliğim vardır idiasındasın yani.. Yada öyle mi sanıyorsun; bilmem tabiki de,bu duruma binaen yorum yapacağım tek şey,o da kendini bilgili görüp, bu minval’da yapacağın yolculuğun natamam kalacağının kaçınılmazlığıdır. Çünkü bu davranış şeklin,tahsil ettiğin bilgi birikimin, seni kibir gibi bir gaflet’in karanlığına götürdüğünü bilemiyor sun. Bilgiye açılan kapının anahtarı,bilgisiz […]

Read more »