Mustafa Kaplan

Fikirlere pranga vurulmaz

| Leave a Comment

Çeşitliği yararlı olup,bir sosyal yapı tesisinde epey katkı sağlayabilecek farklı fikirlerin olması boşuna değildir. Yüce Yaratan’ın böyle taktir buyurması insanların arasını açmak için değil; beşeri münasebetlerin sağlıklı gidişatı içindir. Tüm insanların aynı fikirde olmaları, aynı yönde davranış sergilemeleri söz konusu olsaydı, yaşamın süregenliğinden bahs edebilir miydik? Tezin ve Antitezin mücadelesi sentezin doğuşunu nasıl zorunlu kılıyor’sa; […]

Read more »