Mustafa Kaplan

Bir hikmet var her işte

| Leave a Comment

Saçtığı ışıkları, bir ayırım gözetmeksizin tüm mahlûkata eşitlik ilkeleri doğrultusunda yansıtmakla muvazzaf bir Güneşin; yine sonsuz nur sahibi bir Şems-ı ezelli’nin bir memuru, bir hizmetkârı olduğunu bilmek, ehl-ı iz’an’na muğlak olmasa gerek. O Güneşe sırt çeviren karanlıkla yüzleşir. Nur-î tecellisi Güneşte müşahhas bir zat-ı Akdes’in, bir Hallak-î alemin, bir Fatır-i mahlukatın emrine muhalif bir fiilin […]

Read more »