Sır

| Leave a Comment

Soruldu: Dört kitap nedir, İhlas nedir, Sır nedir, ‘B’ nedir,Nokta nedir?.. Evvela Dört Kitapla ilgili soruya cevap bulmaya çalışalım: İnsan toplulukları aşama aşama, bir çok deneyimsel süreçten geçerek; bugünkü tekamül seviyesine erişebilmiştir.Suhuflarla birlikte inen dört mukaddes kitap ta,bu toplumsal yaşayış biçiminin en reel şekilde icra edilmesi ile ilgili İlahi deklarasyonu ihtiva eder. İlk insanların gecenin […]

Read more »
Mustafa Kaplan

İhlas süresi

| Leave a Comment

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O ‘na bir denk de olmadı. Allah birdir. Evet, bunun iki veya daha fazla olmasına imkan yoktur. Bir yapının sadece ve sadece […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Harflerin gizemi

| Leave a Comment

Dersin ki; ben Hoca’yım, Bil bakalım dört kitabın manası nedir? Dersin ki; ben Hoca’yım, Bil bakalım İhlas nedir? Dersin ki; ben Hoca’yım, Bil bakalım sır nedir? Dersin ki; ben Hoca’yım, Bil bakalım be nedir? Dersin ki; ben Hoca’yım, Bil bakalım nokta nedir? Cevabını Hasan Dedenin bir şiirindeki dört Mısra’yla cevaplayalım: “Kuldur Hasan Dedem kuldur Manayı […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Kâinatı okumak

/ | Leave a Comment

Ateiste göre tesadüf; mümine göre tevafuk eseri olan bu kâinat denilen Kitab-ı Kebir ve  içindeki her şey,birer mucize oldukları ancak hakikat dürbünü ile bakılsa anlaşılır… Bir beden üzerinde bulunan tüm azalar,bir tesadüf sonucu var olsaydı,şu anki normal görünümün tam karşıtı bir vizyon tezahür edecekti. Bu söz konusu durumun muhatabı insan olduğunu tasavvur ederseniz,bedenle ilgili herhangi […]

Read more »