Mustafa Kaplan

İslam yardımlaşmayı emr eder

/ | Leave a Comment

Bir ülkede; hele hele yaşayanların çoğu Müslümansa, yoksulluk her tarafta varlığını sürdürüyor, insanlar hala çöp bidonların ‘da yiyecek arayışlarına müdavim olmaya mecbur bırakılıyorsa, o ülkede aristokratların dönüp kendilerine bir bakmaları gerekmez mi? Oysaki İslam dini; yoksula yardım edin, açları doyurun, yetimleri sevindirin der. Emeviler zamanında, Halife Ömer bin Abdülaziz; Kur’an’da yardımlarla ilgili tüm ayet ve […]

Read more »