Asıl İslam’ı yaşamak

| Leave a Comment

Kutsal günleri kutlamak en kolay’ımıza gelenıdır değil mi.Kutlarız ve ritüel yerine gelmiş olur.Peki bunun fakir fukara’ın hayatına olumlu bir getirisi var mı?Yok!..Oysa teorinin; pratiğe tatbikidır asıl olan.Yani o kutsal gün ve gecelerin kutsiyettı,sizin bir gariban’ı sevindirmekle mümkündür. Böyle malum anlarda sahi kaçımız evde pişirdiğimız çorbadan bir tabak alıp komşuya götürmüşüz.Veya bir yetimin kapısını çalıp,cebine bir […]

Read more »
Mustafa Kaplan

İslam yardımlaşmayı emr eder

/ | Leave a Comment

Bir ülkede; hele hele yaşayanların çoğu Müslümansa, yoksulluk her tarafta varlığını sürdürüyor, insanlar hala çöp bidonların ‘da yiyecek arayışlarına müdavim olmaya mecbur bırakılıyorsa, o ülkede aristokratların dönüp kendilerine bir bakmaları gerekmez mi? Oysaki İslam dini; yoksula yardım edin, açları doyurun, yetimleri sevindirin der. Emeviler zamanında, Halife Ömer bin Abdülaziz; Kur’an’da yardımlarla ilgili tüm ayet ve […]

Read more »