Mustafa Kaplan

İhlas süresi

| Leave a Comment

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O ‘na bir denk de olmadı. Allah birdir. Evet, bunun iki veya daha fazla olmasına imkan yoktur. Bir yapının sadece ve sadece […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Akıl ile filozofun diyaloğu

/ | Leave a Comment

AKIL’LA FİLOZOFUN DİYALOĞU Elinde piposuyla çalıştığı masadan kalkan filozof; odada bir müddet amaçsız gezindikten sonra kitapların dizili olduğu raflardan birinin önüne gelip; oradan bir kitap alır… Koltuğuna oturup başlar okumaya… Ara sıra da gözlerini kitaptan ayırıp, tasdik ediyormuş gibi kafasını salar. Belli ki okuduklarından çok etkilenmişti. En nihayet kitabı masanın üzerine bırakıp; ayaklarını çapraz bir […]

Read more »