Mustafa Kaplan

Akıl ile filozofun diyaloğu

/ | Leave a Comment

AKIL’LA FİLOZOFUN DİYALOĞU Elinde piposuyla çalıştığı masadan kalkan filozof; odada bir müddet amaçsız gezindikten sonra kitapların dizili olduğu raflardan birinin önüne gelip; oradan bir kitap alır… Koltuğuna oturup başlar okumaya… Ara sıra da gözlerini kitaptan ayırıp, tasdik ediyormuş gibi kafasını salar. Belli ki okuduklarından çok etkilenmişti. En nihayet kitabı masanın üzerine bırakıp; ayaklarını çapraz bir […]

Read more »