AYM’DEN SEÇİM KARARI !

| Leave a Comment

AYM Genel Kurulu, Seçim Kanunu’nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi. CHP BAŞVURMUŞTU CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve […]

Read more »