Şanlıurfa Milletvekili Sürücü’den, şehir içi trambüs ihalesi ile ilgili soru önergesi

Ayşe Sürücü- Şanlıurfa Milletvekili

Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi 2017 yılında şehir içi trambüs ihalesi gerçekleştirdi. Bu projenin amacı 63’nolu hattaki yoğunluğu bitirerek 40-50 otobüsün yerine 11 adet Trambüs makinayla, yolcu taşımacılığını konforlu ve iyi koşullarda daha kısa sürede yapmaktı.

Trambüs projesi için yeterli fizibilite çalışmaları yapılmadan durak, üst tel rayı gibi alt yapısı oluşturulup, projeye toplam 69 milyon lira bütçe ayrıldı ve 8 milyon lira harcandı. Proje bedeli olan 69 milyon liranın, 8 milyon lirasının belediyeye ait şirketler tarafından proje etapları karşılığında ödeme olarak aldığı basına yansımıştır. Sonrasında projenin sürekli ertelenmesi üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik olarak trambüsün geçebileceği zemin olmadığı açıklandı. Aynı zaman da ihaleyi alan Bozankaya A.Ş’nin, projeyi karşılayabilmek için bankadan aldığı krediye Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi’nin kefil olduğu iddiaları basına yansımıştır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclisinde HDP grubu olarak bu konunun aydınlatılması ve bu paraların tazmin edilmesi için Büyükşehir meclisine 2 defa önerge verilmiştir. Bu talebe rağmen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı tarafından yeterli bir bilgi, belge sunulmamıştır. Sadece Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından verilen sözlü savunmada proje alanının altyapısının uygun olmadığı ifade edilmiştir. Sayıştay’ın 2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Raporunda ön proje ve proje aynı danışmanlık firmasına mevzuata aykırı olarak verilip yapıldığı ve yine danışmanlık firmasının ise projenin uygulamasına ilişkin ihaleye tek bir firmanın katılmasını ve kazanmasını sağlayacak iş ve işlemler yaptığı yer almıştır. Defalarca açılışı yapılacağı duyurusuna tanıklık ettiğimiz ulaşım hattı ahlen daha atıl durumda beklemektedir. Şanlıurfa’da istihdam, eğitim, sağlık, mevsimlik işçilerin koşulları, şehir düzenlenmesi gibi başat sorunlar bulunurken böylesi büyük bir bütçenin, fizibilite çalışmaları yapılmadan harcanmaya başlanması ve Şanlıurfa’nın kamu kaynaklarının özensiz bir tutumla harcanması kabul edilemezdir.

 

 

Bu Bağlamda

1. Bakanlığınız bu projede tespit edilen teknik ve idari, hata ve usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı mı ?

2. Şanlıurfa Belediyesi Bozankaya A.Ş’nin proje uygulaması için bankadan aldığı krediye kefil olmuş mudur ?

3. Sayıştay Raporunda yer alan usulsüzlükler neticesinde Şanlıurfa Belediyesi’nde inceleme başlattınız mı ?

4. Proje için şuana kadar 8 milyon harcanmıştır, Bakanlığınız bu israfı nasıl telafi edecektir ?

5. Bakanlığınız projenin doğru uygulanabilirliği için çalışma başlatacak mıdır?


Etiketler: 382 okunma

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir