[avatar user="mustafakaplan" size="150" ]

Var olma bilinci

by | Leave a comment

Salt jeolojik yapıya uygun bir siyasi paradigmanın hakim olduğu bir ülkede, gerek teknolojik gerek sosyolojik; istenen seviyeye yükseliş kaçınılmaz gibidir. İzlenecek politikaların, o ülkedeki insanlara ait dini, örfi, folklorik tüm değerler baz alınarak hayata geçirilmesi ile ilgili öze dönük bir bilinçlendirmenin tesis edilmesine çalışmak, başarıları da beraberinde getirebilir.

 

Bence; Bu çerçevede barışçıl; âmâ ödünsüz yürütülecek bir diplomasi, dünya kamuoyu nezdinde söz konusu ülkeyi daha değerli kılar. Kültürel kimliğini koruma konusunda topyekûn, milli bir gayreti harekete geçirdikten sonra; uluslararası kültür alışverişini uygun platformlarda tatbik etmeye çalışmak, mantığa daha uygun geliyor. Ulus olma yolunda atılacak her adımın, bu konseptlere bir entegrasyonu zorunlu kılar. Devlet olabilme kriterleri  küçük yaşlarda deklâre edilerek, o yönde bir bilinçlendirme cihetine gidilmelidir.

Bu minvalde yetişen genç nesillerin, bağlı bulunduğu ülkelerine daimi bir hizmetin gerekliliğine iman ederek; müspet adımlar atmaktan imtina etmeyecekleri kesindir.

Donanımlı bir nesille hedefe yürümek, muasır medeni ülkeler arasında istenen statüde varlık arz etmeyi hayal olmaktan çıkarır. Medeniyet derken; burada batı veya başka ülkelerin yaşam biçimini taklit etmek gibi bir durum asla bahse konu olamaz.

Garbın; Müslümanlardan çaldığı bilime, Müslümanların bir sahiplenme duygusuyla  yaklaşımı geçmişe ait bir vefa borcunu ödeme şeklinde telakki edilmelidir.

Öz değerleriyle hemhal olmuş bir ülkenin halkı; mazisine ait tarihi veriler ışığında; istikbale doğru sorunsuz bir yürüyüşü gerçekleştirebilir. Mazi, yapılmış hatalardan dolayı küçümsenmeyi değil; ders alınmayı gerektirir.

Böyle davranarak istenmeyen tarihi tekerrürât’tın olabilme ihtimalleri bertaraf edilebilir.

Son zamanlarda ülkemizde hangi yana dönerseniz dönün, bu anlattıklarımın aksi yönünde bir şeylerin seyrini görmeniz mümkündür.

Bir sürü yabancı menşeli kelimelerle müsemma dükkan, mağaza, çarşı, aveme iş yerleri gibi bir çok yerler mevcut. Yürürken insan kendini yabancı bir ülkedeymiş hissine kapılıyor.

Demem o ki; kendimiz olalım, kendimizi yaşayalım, kendimize dönelim, kendimize ait değerler üzerinde sağlam  bir geleceğin mimarisine katkı sunacak mimarlar olalım


Etiketler: 495 okunma
Bilgilendirme

Urfa Yaşam Haber sitesinde yazılan yazılardan yazarın kendisi sorumludur. Yazarın görüşleri Urfa Yaşam haberinin görüşlerini yansıtmaz

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir