Mustafa Kaplan

Var olma bilinci

| Leave a Comment

Salt jeolojik yapıya uygun bir siyasi paradigmanın hakim olduğu bir ülkede, gerek teknolojik gerek sosyolojik; istenen seviyeye yükseliş kaçınılmaz gibidir. İzlenecek politikaların, o ülkedeki insanlara ait dini, örfi, folklorik tüm değerler baz alınarak hayata geçirilmesi ile ilgili öze dönük bir bilinçlendirmenin tesis edilmesine çalışmak, başarıları da beraberinde getirebilir.   Bence; Bu çerçevede barışçıl; âmâ ödünsüz […]

Read more »