Mustafa Kaplan

Yaşasın Urfalılar teslim olmadı

| Leave a Comment

“Atamın heybeti maruf-u cihandır Fıtrat değişir sanma, kan yine o kandır”Namık Kemal. YAŞASIN URFALILAR TESLİM OLMADI (11 Nisan Bir Kurtuluşun Destanı) Yıl 1984 Urfa miletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşı, Kurtuluş Savaşında gösterdiği destansı mücadelesiden dolayı Urfa adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesi hakkında 3020 sayılı kanuna istinaden teklifte bulunur.Teklif”22 Haziran 1984 tarih,18439 sayılı Resmi Gazete”de yayınlanarak […]

Read more »