Mustafa Kaplan

Mesele hazm edebilmektir

by | Leave a comment

Ülkemizde bazı kesimlerin demokrasiyi hazm edemediklerini görmemezlikten gelmek, gerçeklerin üstünü bile bile kapatmak olduğu;bunun da topluma pek yarar getiremeyeceği idrak edilmelidir. Kendi düşüncelerine muhalif olanları bir tas suda boğmak gibi bir durum var ortada sanki..!

Salt düşünsel aykırılık yüzünden birbirine diş bileyip,kavga etmeleri,hatta buna paralel olarak kin gütmelerı bile bu konjonktür’ü işaret ediyor.

Allah her yaratılanı, şekillerini ve suretlerinı; denasını, parmak izlerine varıncaya kadar ayrı ayrı yaratmış olduğu gibi; düşünsel ve karekteristik açıdan da farklı yaratmış.Bir ailede bile bu farklılıklar bireyler arasında bariz bir şekilde his edilip, görülmektedir.

Salt farklılık yüzünden insanların birbirinin boğazına sarılıp, kendi fikirlerini empoze etmeye çalışmaları hangi akıl ve mantıkla bağdaşa’bilir.Oysa verilen aklî melekeler ve sağduyu,belirli kurallar ve şartlar dahilinde beraberce yaşamamızı disipliniz’e ederek, sağlıklı temeller üzerinde sosyolojik bir yapı oluşturmamızı sağlar

Dediğim dedik dayatmalar, demokratik anlayışa taban tabana zıttır.Bunların olması,demokratik kisvesıne bürünmüş antidemokratik bir sistemi yaşam platformunda hükümran kılar .

Bir şeyin tam ve olgun olanı daha makbuldür.Şu an ülkemizde daha tam rayına oturmamış,çiy bir demokrasiyle karşı karşıyayız.

Mesela siyasi arenada; çoğunlukla bu tür aykırı’lıkların yaşandığına sık sık tanık olmaktayız.

Herkes ülkesini şu veya bu şekilde daha müreffeh,daha ileri bir seviyede yaşanılır hale getirmek için farklı yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışır. Hiç bir siyasi parti içinde, ülkeleri için art niyet besleyen bireyler mevcut değildir.

Ağır hakaret ve suçlamalarla ilgili saldırılar, aslında ülke çıkarları konusunda atılacak yararlı faaliyetlere gölge düşürmekten başka bir şeye yaramıyor.

Siyaset’tin tepesinden esen olumsuz bir hava; aşağıda farklı siyasi görüş ve partilerde olanlar arasında bir kasırga etkisi yaratabilir.

Oysa müşterek bir akıl, her problemin çözümünde etkin rol oynayabilir.Kavga dilini kullanmadan, tatlı bir münazara havasında, dostane ilişkiler kurup ,ülke meselelerini tartışarak konuşmak; emin olun göğüslenecek sorunların çözümü için en reel yoldur.

Geçenlerde olsun, dün ve bugün olsun, haberlerde bazı muhalif partililerin; esnaf ziyaretlerini gerçekleştirmeye çalışan İYİ PARTİ liderine saldırılarda bulundular.Bu pek etik olmayan davranışları yadırgama’dım desem yanlış söylemiş olurum.

Bir bahçenin envai çeşit çiçeklerle mı; yoksa tek bir türden çiçeklerle mı tezyin olması daha güzel bir vizyon elde etmemizi sağlar..!

Demokrasi; farklılıkları bağrında barındırdığından dolayı,diğer sistemlerden daha üstün,daha olgun’dur.Nasıl ki olgun bir meyvenin tadı ve lezzeti yenmek için ideal ise;demokrasi de aynen öyledir.Eğer bu kavram yeteri kadar kavranılabilinseydı,eminim herkes bu sistemin üzerinde titrer,zayi olmaması için ellerinden geleni yaparlardı…


Etiketler: 54 okunma
Bilgilendirme

Urfa Yaşam Haber sitesinde yazılan yazılardan yazarın kendisi sorumludur. Yazarın görüşleri Urfa Yaşam haberinin görüşlerini yansıtmaz

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir