Valisi Erin uyardı, İhale kanunlarını uygulayın

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin

Son dönemde yerel basında kurumların ihale kanunlarını görmezden geldiği yönünde eleştiriler yükselirken Şanlıurfa valisi Abdullah Erin kurumlara resmi bir yazı göndererek kurumları uyarırken kanunda belirtilen ihale şartlarının uygulanmasını istedi.

Şanlıurfa valisi Abdullah Erin’in imzasıyla kurumlara gönderilen “ihale ve doğrudan temin” başlıklı yazıda yapılan ihalelerin nasıl yapılması gerektiği kanunla belirlendiği hatırlatılırken, “Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu kanun hükümlerine göre yürütülür.

Bu kapsamda; ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu, denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması, kamu zararı oluşmaması ve şeffaflık ilkesi gereği ihale usulü ile yapılması gereken alımların kanunda açıkça belirtilen haller haricinde doğrudan temin yöntemine gidilmemesi, yapılacak olan her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi, kanuna aykırı işlem aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini rica ederim.” İfadelerine yer verildi.

 

Ne olmuştu?

Yerel basında kamu kurumlarının ihale şartlarını yerine getirmek yerine doğrudan temin yoluna gitti yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Başta belediyeler olmak üzere sağlık müdürlüğü, jandarma, emniyet ve SGK gibi birçok kurumun Valilik tarafından yayınlanan genelgeye rağmen doğrudan temin yoluna gittiği ve İcra müdürlüklerinin de yerel gazetelere ilan vermemek için farklı yollar izlendiği yine iddialar arasına girmişti.

 

Limitleri bölme iddiası

Kamu İhale Kanununa göre, belli bir miktarın altında kalan hizmet alımları kurumlar tarafından ‘doğrudan’ temin yöntemi ile satın alınabiliyor. Kurumların doğrudan temin limitini aşan satın almaları birkaç parçaya bölerek bu yöntemle alım yaptıkları iddia edilmişti.

Şanlıurfa Gazetelerine “İhale Darbesi”


Etiketler: 546 okunma

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir