Mustafa Kaplan

Her Münferit sorun toplumla ilgilidir

/ | Leave a Comment

Yaratılış ilkelerine aykırı bir fiilin yol açacağı zararın, sadece failini değil,toplumun her kesimini kapsamına alacağı hesap edilmesi gerekir. Bu Kelebeğin kanat çırpması yer küresini titrete biliyorsa, gerisi cidden üzerinde düşünülecek bir konu dur. Mesela bir trenin birbirine bağlı vagonlardan birinin rayından çıkması nasıl ki diğer vagonlara bir yansımayı söz konusu yapabiliyor’sa buda böyledir. Veyahut bir […]

Read more »