Mustafa Kaplan

Öz

| Leave a Comment

Bir cevher üzerinde doğar insanlar… Ne eksik ne fazla…  Kimseye iltimas geçmek asla söz konusu değildir. Doğum sürecinden belli bir tekamüle kadar herkes bir masumiyet üzerinedir. Akılla birlikte tasarrufuna verilen cüzi iradesiyle insanlar; yaşamına artı ve eksikleri dahil edene kadar bir mesuliyet taşımazlar. Ta ki gelişip olgunlaşma ile baş gösteren farkındalık istidanını elde edene kadar. […]

Read more »