Şiddet ve duyarsızlık

| Leave a Comment

Her fırsatta hümanizm sevdalısı olduğunu deklare eden Avrupalı;İsrail’in dünya kamuoyu önünde masum Filistin halkına uyguladığı bu şiddet ve katliamları Karşısında dut yemiş bülbül gibi suspus olması nasıl bir halet-i ruhiyedir anlamak mümkün değil… Ya onca zulme karşı, bir kaç aleyhte nümayişle durumu geciştirmeye gayreti içinde olan İslam ülkelerine ne demeli peki..!Hani tüm Müslümanlar kardeşti!..Nerede o […]

Read more »
Mustafa Kaplan

Haim nahum doktirini

| Leave a Comment

Rahmetli babamın bize küçükken anlattığı bir hikaye vardı… Yaşlandıkça manasını daha iyi kavradığım bu hikayenin konusu şöyle: Osmanlı’dan yana kuyruk acıları olan emperyal devletlerin, aralarında sık sık yaptıkları müşaverelerden” Osmanlı nasıl yıkılır?” üzerinde tezler üretilmeye çalışılır; ama bir türlü çözüm noktasında müspet bir sonuç elde edilemezmiş… Yine böyle bir münazara toplantısında, aralarında bir tane papaz; […]

Read more »