Mustafa Kaplan

Evlilik kurumunun iki baş mümessili

| Leave a Comment

Dünya sahnesinde ellerine hayat senaryosu verilen kadın ve erkeğin rolleri, ne bir eksik ne bir fazla, tastamam eşit şekilde verilmiştir. Kadın veya erkeğin, bu rollerde birbirinin önüne geçmeye çalışması, söz konusu senaryonun gidişatını olumsuz yönde etkiler. Birbirinin olmasa olmazı olan bu iki unsurlardan birinin olmaması demek, diğerinin de var olamayacağı anlamını taşır. Bu bir değişmez […]

Read more »