Mustafa Kaplan

Özgürlük

| Leave a Comment

ÖZGÜRLÜK Özgürlük israf seline bırakılmayacak kadar değerlidir. Öznel yapıya has olan, ama çevresel tahribatlardan uzak, yaşamın doğal akışında sürdürülmesi gereken bir konjonktürdür. Varken bile; yokmuş gibi bir özlemle sarmalanıp, korunmalıdır. Kazandırılan somut kimliğiyle varlık arz etmesi paha biçilmez bir olgudur. Soyut kalması lügat literatüründe sözcük olarak kalmaktan öteye gitmez. Dokusuna halel getirmeden disiplinize edebilirsiniz fakat […]

Read more »