Mustafa Kaplan

Akraba ve Akrep

| Leave a Comment

Akraba; kurb mastarından türetilmiş Arapça bir  terimdir. Yakın olanlar demektir. Bunlar, Anne, Baba, Amca Hala, Dayı, Teyze gibi aralarında biyolojik bağ bulunan akrabalıklardır. Birde duygusal olan bağlar vardır. Bunlar saygı sevgi, koruyup kolama; bir birine yardım etme, her halükârda bir araya gelme gayretleri vs gibi konseptlerdir. Bunlardan birinin sekteye uğraması veya ihmal edilmesi bir uzaklaşmayı […]

Read more »