Mülteci meselesi

| Leave a Comment

Türkiye gittikçe heterojen bir sosyolojik yapılanmaya doğru yol alıyor. Günden güne ülkemize olan göçmen akını, birtakım sorunları beraberinde getireceği gibi, kendimize has olan kültürel değerlerimizi de tehlikeye sokacak gibi görünüyor. Bir sürü kültürü, farklı yaşam tarzlarını, farklı dilleri bir arada tutup,kontrol altına almak pekte kolay olmasa gerek. Bu farklılıkların yarınlara olabilecek olumsuz yansımaları , birtakım […]

Read more »