[avatar user="mustafakaplan" size="150" ]

Taban ve Tavan

/ by | Leave a comment

Taban tutuşursa; tavan dumana boğulur.

Eşitlik ilkesine göre kanunla sağlanmış olan uyumsallık , toplumla birey arasındaki sorunsuz gidişatı müspet süreç içinde hedeflenen noktaya ulaştırabilir.

Birey varsa;toplum da vardır sav’ından hareketle,izlenen politik atılımlar sosyal bir birlikteliğin oluşumuna katkı sağlayan önemli etkenlerdır.

Duyulması gereken bireysel memnuniyetin alt-üst gibi kategorize kavramları ortadan silebileceği, muhtemelen sınıfsal çatışmaların da önüne set çekmeye sebep teşkil ettiğinin bilinmesi gerekir.

Lokasyon kaynaklı çöz’ülmeler’in dejenerasyon hızında yapacağı katkıdan dolayı,toplumsal yıkımların baş göstereceği iyi tahmin edilip, sonrasına ait konjonktür saptamlar yapılmalıdır.

Adil bir sistem içinde şekillenen paradigmalar’ın hayati platformlarda hakkıyla yürütülmesi, kanun koyucularınında sebeb-i varlığına delalet eder.

Burada ister istemez bir etki tepki meselesinin baş göstereceği ile ilgili bir söylemin zaruriyeti bahse konu olabilir.

Yasama,yürütme,yargı üçlemesinin her kesime eksiksiz uyguladığı hak ve hukukun , demokratik ülkelerde daha çok işlev görülmesiyle birlikte;zaman zaman ötelendiği de bilinen bir gerçektir.

Hal böyle olunca,bireyden topluma sirayet eden huzursuzluğun doğal bir statüde gerçekleşmesinin önüne geçilemez.

Buda,faturanın sadece yönetilen kesime değil; devleti yönetenlere de kesileceği kuşkusuz.

Bu durum bize gösteriyor ki;bir siyasi yapılanmada, Liyakat, Sadakat ve Birlik kavramları terk edilmeye yüz tutmuşsa,o yapılanmanın geleceği ile ilgili müspet tahminler yürütmek akla yüktür…

Asıl reel olan,ehline verilen bir işin doğal mecrasında yankı bulacak olmasıdır.

Bu durum,yukarıda adı geçen kavramların doğru biçimlerde tatbik edilebilmesini zorunlu kılar.

Salt toplum yararına çıkarılan yasaların ,her türlü iyi niyete rağmen uygulanış biçimindeki aksamalar yüzünden halk nezdinde başta bulunanları zora sokabilir.

İşgal edilen mevki için bir tehlikenin vücuda gelmesi,o ülkeye zarardan başka bir kazanımı olamaz sanırım.

Ötekileşme yapmadan, tefrika üretmeden, kategorize etmeden herkesi kucaklayan bir anlayışın mimarisine çalışmanın daha iyi olacağını düşünüyor, ifade ediyorum.

Mevcut yaşam koşullarındaki elverişsiz gidişatın canlarına okuduğu çoğunluğun, her türlü gerilimden uzak tutulması yönünde atılacak adımların biran önce gerçekleştirilmesi,en azından o yönde bir takım iyileştirme politikalar olduğu his ettirilmelidir.

Yüce Allah sevgi ve muhabbetimizi artırsın,birlik ve beraberliğimizi daim kılsın!


Etiketler: 567 okunma
Bilgilendirme

Urfa Yaşam Haber sitesinde yazılan yazılardan yazarın kendisi sorumludur. Yazarın görüşleri Urfa Yaşam haberinin görüşlerini yansıtmaz

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir