Mustafa Kaplan

SEÇİM REVİZYONU

by | Leave a comment

Bireysız toplum var olamayacağına göre,onlara paylaşılan değerin de eşit olması gerekir.

 

Asal rol üstlenen bireyin değer bazında eşitsizliğe maruz kalması, toplum yapılanması ile ilgili olan doğal dengenin bozulmasına da  etkin  nedendir .

 

Bir maddeyi var eden atomlardan birinin  sekteye uğraması ,o maddenin yapısı ile ilgili bir dejenerasyonu söz konusu ettiği gibi;bireyin de aleyhine tezahür eden bir durum, salt bireyde kalmayıp tüm toplumun bozulmasını söz konusu edebilir.

 

Veya Bir mimarinin yapı taşlarından birinin bile, olması gereken yere konulmaması veya eksik bırakılması; o mimarinin eğreti ve çarpık bir vizyon arz etmesini mümkün kılar.

 

Seçimlerle ilgili alınan yüzde yedi barajın,bu meyanda azınlıkta kalacak kesimin seçme seçilme hakları önünde bir engel teşkil etmez mi?

 

Madem ortada demokratik bir sofra var ve herkesin bu sofrada yemek gibi bir hakkı mevcuttur;neden bu hak sadece çoğunluğa bırakılsın ki..! Tek bir bireye verilen değer;tüm topluma verilen değerdir.

 

Herkes görüş ve düşüncelerini çeşitli platformlarda sergilemek,veya bunu mümkün mertebe hayata geçirmek ister .Bu aslında olması gereken doğal bir haktır.Bu hakkın bir şekilde engellenmesi, demokratik ülkelerin olağan yapılarına ters bir durumu arz ettirir.

 

Azınlık veya çoğunluk;bu iki toplumsal niteliğin siyasi arenada kimlik ibrazı doğal sayılıp; iradelerinin tecelliyat’ına yardımcı olunması,bir bakıma tekamül statüsünü elde etmiş demokrasi sisteminin bir olmasa olmazı değil midir?

 

Yinede bu milet’ın devlet olma istidadı göz önünde bulundurarak; her ortam ve şartlarda ve her halükarda ne olursa olsun, gereken entegrasyonu İnşa edeceklerine imanım tamdır.

 

Sübjektif görüşüm tüm kesimin bu sistemde rol almasından yanadır;tabi ki bu konuda büyüklerimiz bizden daha kapsamlı düşünüp,ona göre bu projeyi var ettiklerine emin olduğumu da burada belirtmek istiyorum.Dedim ya, bir birey olarak bu düşünceler beni bağlar;başkasını değil .


Etiketler: 163 okunma
Bilgilendirme

Urfa Yaşam Haber sitesinde yazılan yazılardan yazarın kendisi sorumludur. Yazarın görüşleri Urfa Yaşam haberinin görüşlerini yansıtmaz

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.