ŞANLIURFA “YEŞİL ENERJİ BÖLGESİ” İMAJINA KAVUŞACAK

 

Medeniyetler kenti Şanlıurfa, Vali Salih Ayhan’ın girişimleriyle birbirinden değerli, çağdaş ve günün ihtiyaçları ve gereklerine uygun projelerle tanışıyor. Bunlardan birisi olan Güneş Enerji Santralleri (GES) Projesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa’daki görevi henüz bir yılı doldurmadan uyuşturucu ile mücadeleden eğitime, sağlığa, tarıma, ekonomiye, turizme, kültür ve sanata kadar birçok yenilikçe projeyi hayata geçiren Vali Salih Ayhan, Valilikte düzenlenen değerlendirmede toplantısında, GES yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

Vali Salih Ayhan başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında, bizzat Cumhurbaşkanı himayesinde gerçekleştirilen GES yatırımlarının önemi ile getireceği çevresel ve ekonomik faydalar konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Vali Ayhan’ın ilgili birimlerden projede gelinen son durum hakkında bilgi aldığı proje kente sayısız faydalar sağlayacak.

196 ülke ile birlikte Türkiye’nin de imza attığı ve ana amacı iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele olan Paris İklim Anlaşması kapsamında, GES yatırımları öncelikli önem taşıyor. Ekonomik kazanımın yanı sıra çevrenin korunması açısından öncelikli tercih olan GES yatırımları, çevreci ve temiz enerji özelliği ile öne çıkıyor.

Paris Anlaşması kapsamında, 2030 ve 2053 hedefi olan karbon emisyonunu sıfıra indirmenin yanı sıra enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırıp Türkiye’yi sanayi, tarım ve teknolojide öncü ülkeler sınıfına taşımayı amaçlayan GES Projeleriyle enerjiye dayalı tarımsal girdi maliyetlerinin de önemli ölçüde düşürülmesi hedefleniyor.

MALİYETLER AZALACAK

Maliyetlerin düşürülmesi tarımdan sanayiye kadar tüm sektörlerde uluslararası rekabet gücünü artırırken, Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığını da önemli ölçüde azaltacak.

YEŞİL ENERJİ BÖLGESİ

Yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla Bölge “Yeşil Enerji Bölgesi” imajına kavuşurken, yekpare halde planlı GES tesislerinin kurulması sağlayarak hem tarım arazilerinin korunması hem de çiftçilerin yatırım maliyetlerinin azaltılması sağlanacak. Enerji bölgesinin sağlamış olduğu imkânlar ile birlikte sanayide komple yeni yatırımların ve kapasite artımı yatırımlarının önü açılacak.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER

Şanlıurfa’da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji yatırımları için planlı alanlar oluşturulacak. Bölgede enerji maliyetlerini azaltmak isteyen belediyeler, sulama birlikleri, çiftçiler, sanayiciler ve ticari kuruluşlar enerji endüstri ihtisas bölgesinde yatırım yapabilecekler. Böylece elektrik maliyetlerinden ve kesintilerinden kaynaklı sorunlar giderilecektir.

KALKINMA HIZLANACAK

En temel ve köklü sorunların başında sulama birliklerinin ve çiftçilerin elektrik faturalarını ödemede karşılaştığı zorlukların geldiği Şanlıurfa’da GES yatırımlarının sağlayacağı diğer avantajlar ise şöyle:

Geliştirilecek özel sektör, kamu, sulama birlikleri ve çiftçi iş birliği projeleri ve finansman araçları ile çiftçilerin hem elektrik faturalarını mahsup edebilecekleri hem de düzenli gelir sağlayabilecekleri mekanizmalar oluşturulacak. Böylece bölgedeki en büyük sorunun çözümüne büyük bir katkı sağlanmış olacak. Dezavantajlı olan bu sorunsal durum avantaja çevrilip, sulama projeleri ve kalkınmanın hızlanması sağlanacak.

ŞANLIURFA, YATIRIM İÇİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Projenin büyüklüğünden dolayı bölgeye ileri teknoloji yatırmalarının çekilmesi sağlanacak. Geliştirilen ve üretilen ileri teknoloji ürünleri başta Orta Doğu’ya ve Afrika ülkelerine olmak üzere ihraç edilecek. Böylece Şanlıurfa, Türkiye’nin ileri teknoloji ihracatına önemli katkı sunacak.

Şanlıurfa’da kurulacak olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali yatırımları için enerji endüstri ihtisas bölgesi, bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracağı gibi bölgede mevcut elektrik enerji sorunlarının giderilmesini sağlayacak ve Türkiye’nin cari açığının azalmasına ve kalkınmasına katkı sağlayacak.

Bu yatırımlarla Şanlıurfa’nın enerjide söz sahibi aktör konumuna gelmesinin yolunun açılacağı kaydedildi.


Etiketler: 132 okunma

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir