Şanlıurfa Milletvekili Ayşe SÜRÜCÜ “kadına Şiddet gündemdeki yerini koruyor”

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Poltikalar Bakanı, Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96 ile 99 uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim

.

Kadına yönelik şiddet ülke gündeminin sıralaması hiç değişmeyen, başat gündemi olmaya devam etmekte ise tarafınızca yapılan açıklamada, “Her kadın cinayeti bizim kadına yönelik şiddetteki kadın cinayeti değildir. Her intihar kadın cinayeti değildir. Her şüpheli ölüm de kadın cinayeti değildir” denmiştir. Ancak ne var ki kamuoyuna yansıyan resmi veriler dahi bu açıklama ile tezat durumdadır. Nitekim 2009’da Adalet Bakanlığı’nın veri paylaşımı, 2002’den 2009’a kadar yüzde 1400’lük bir artış olduğunu göstermişti.

Paylaşılan bu veriler son derece önemli bir tabloyu gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu tarihten itibaren uzunca bir sure boyunca ilgili bakanlıklarca herhangi bir veri paylaşılmamış olması, verilerin arttığına dair emare olarak değerlendirilmektedir. En son resmi veri paylaşımı, 2019 yılında Polis Akademisi tarafından paylaşılan 2016 – 2018 istatistikleridir. Burada ise sadece 3 yılda 932 kadın cinayeti olduğu belirtilmekte olup, iktidarın verileri gizlediğine dair kaygılar artmaktadır. Çünkü kadın dernekleri tarafından ifade edilen rakamlar bunun çok üstünde olup, sadece basına yansıyan vakkalar dahi eril şiddetin boyutlarını izah etmektedir. Neredeyse her gün bir kaç kadın cinayetine tanıklık ediliyor olması ile birlikte şüpheli kadın ölümleri, fiziksel şiddet, taciz, tecavüz, istismar vakaları da eklenince erkek şiddeti önlenemez boyutlara varmış durumdadır. dedi.

 

 


Etiketler: 547 okunma

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir