Robotik Cerrahi Avantajları

Son yılların öne çıkan ameliyat yöntemlerinden robotik cerrahi konuşulmaya devam ediyor. Robotik Cerrahi Avantajları hakkında açıklama yapan Prof.Dr. Selçuk Sılay, robot teknolojisinin çocuk üroloji ameliyatlarında kullanımını anlattı.

Robotik Cerrahi Avantajları Nelerdir ? 

Küçük yaştaki çocuk hastalarda cerrahi işlemler, anne babalarda endişe oluşturabiliyor. Ancak günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte hasta konforunu ön planda tutan robotik cerrahi uygulamaları bu endişeleri ortadan kaldırıyor. Tüm dünyada artan sıklıkta uygulanan robotik cerrahi, çocukların kısa sürede iyileşip normal hayata dönmesine olanak sağlıyor. Çocuk Ürolojisi Bölümü’nden Prof. Dr. Selçuk Sılay, robot teknolojisinin çocuk üroloji ameliyatlarında da güvenle kullanıldığını belirterek, robotik cerrahinin avantajları ile ilgili konuştu. Sılay, “Robotik cerrahi vücuda büyük kesi yapmadan operasyon yapılmasına imkân sağlamaktadır. Ameliyat bölgesinde açılan küçük deliklerden özel enstrümanlar yerleştirildikten sonra cerrah, hastadan 3-4 metre ileride bulunan bir kontrğol ünitesi yardımıyla ameliyatı gerçekleştirebilmektedir. Operasyonda robotik teknoloji kullanıldığı için en ufak bir titreme olmaksızın yüksek bir derecedeki hassasiyetle dokular üzerinde çalışılabilmektedir” dedi. Uzmanlar, robotik cerrahi avantajlarını anlattı. Robotik Cerrahi Avantajları ; “Ağrı ve kanama riski minimuma iniyor” 

Robotik cerrahinin çocuklarda kullanılmasının pek çok avantajı bulunmaktadır. Avrupa Çocuk Ürolojisi kılavuzlarında da bildirildiği üzere, robotik cerrahi sayesinde çocuk hastaların ameliyat sonrası ağrıları daha az olur ve hastanede yatış süresi kısalır. Hastalar en fazla 1 ya da 2 gün içerisinde taburcu edilebilirler. Açık cerrahi sonrası çocukların ortalama 3 ila 7 gün arasında kalması gerekebilir. Robotik Cerrahi Ameliyatlarında İz Kalmıyor

Cerrahi robotları sayesinde ameliyat sonrasında görülebilen ve istenmeyen kanama gibi bazı komplikasyonlar anlamlı olarak azalmaktadır. Robotik cerrahinin bir diğer avantajı ise kozmetik görünüm ile ilgilidir. Açık cerrahide böğür veya kasık bölgesine 5-6 cm’lik kesi ile gerçekleştirilen ameliyatlar, robotik cerrahide milimetrik delikler sayesinde gerçekleştirilebilmektedir ve bu sayede ciltte ameliyat sonrası izlenen ameliyat izi görüntüsü çok az olmakta ya da hiç görülmemektedir. Robotik Cerrahi Ameliyatlarının Diğer Avantajları Nelerdir ?

Operasyon sırasında anatomik dokular daha net bir şekilde izlenebilmekte ve 3 boyutlu bir şekilde görüntülenebilmektedir. Robotik cerrahi bu sayede hastaya olduğu kadar ameliyatı yapan cerraha da büyük kolaylıklar sağlar. Ayrıca açık cerrahi veya laparoskopide belli bir açıya kadar aletlerde bükülme sağlanabilirken, robotik cerrahide manevra kabiliyeti çok daha üstün olmaktadır. Bu sayede dokulara atılan dikişler en doğru şekilde uygulanmaktadır. Robotik Cerrahi Her Yaş Grubu Çocukta Uygulanabilir 

Her yaş grubunda çocuklara robotik cerrahi uygulanabilir. Öte yandan hastalıkların tetkik ve teşhis sürecine bakıldığında genellikle 3 ay ve üzerindeki tüm çocuklarda robotik cerrahi yapılmaktadır. Robotik Cerrahi Hastalara da Avantaj Sağlıyor 

Çocuk Ürolojisi Robotik Cerrahi Yöntemini Güvenle Kullanıyor

Çocuklarda laparoskopinin uygulanabildiği her ameliyat aslında robotik cerrahi yöntemiyle de uygulanabilir. Çocuklarda robotik cerrahideki tüm uygulamalar çocuk ürologları için bir referans kaynağı olan Avrupa Çocuk Ürolojisi Kılavuzları’nda yer almaktadır. Bu ameliyatların en sık uygulandığı durum ‘Böbrek çıkış darlığı’ (üreteropelvik bileşke darlığı, UPJ darlığı) olarak adlandırılan ve genellikle anne karnında iken bebeklerin böbreklerinde genişleme tespit edilen tablolardır. İkinci en sıklıkta uygulandığı durum ise ‘Vezikoüreteral reflü’ (mesaneden böbreğe idrar kaçışının olduğu ve idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hasarı ve böbrek yetmezliğine yol açabilen bir hastalık) cerrahisidir. Bunların haricinde ise aşağıdaki durumlarda yine çocuklarda robotik cerrahi yapılabilir: Megaüreter ( genişlemiş idrar yolu) cerrahisi Çift böbrek (duplike sistem) cerrahisi Nörojen mesane (Beyin, omurilik veya sinir problemleri nedeniyle mesanenin fonksiyonlarını yerine getirememesi) ameliyatları Mesane büyütme ameliyatları Böbrek tümörleri (Wilms tümörü) cerrahisi Nöroblastom ( böbrek üstü bezi tümörleri) cerrahisi (BSHA )


Etiketler: 166 okunma

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir